Nowości
International handbook of structural fire engineering / Editors Kevin LaMalva, Danny Hopkin ; Engineering a Fire Safe World
The chemistry knowledge for Firefighters
Podręcznik instalatora systemów fotowoltaicznych
Zarządzanie kryzysowe w warunkach pandemii w Polsce
Systemy bezzałogowych statków powietrznych w ochronie przeciwpożarowej i ratownictwie : - od wyrobu do ratownika : rozważania teoretyczne a zastosowanie w rzeczywistości