Nowości
Fizjologia człowieka : podręcznik dla studentów licencjatów medycznych
Davidson - choroby wewnętrzne T. 3
Poczucie samoskuteczności jako moderator wpływu afektu na wykonanie zadań
Leki w medycynie ratunkowej i intensywnej terapii
Stany nagłe w medycynie : praktyczny przewodnik postępowania w medycynie ratunkowej