Nowości
Zapewnianie i finansowanie dostępności : praktyczny poradnik dla sektora publicznego
Sobotta atlas anatomii człowieka : Narządy wewnętrzne T. 2,
Metodyka zasilania urządzeń przeciwpożarowych w energię elektryczną oraz dopuszczanie wyrobów budowlanych w ochronie przeciwpożarowej : zagadnienia wybrane
Biochemia : podręcznik dla studentów uczelni medycznych
Żywienie kliniczne : praktyczne zagadnienia. T. 1