New items
Podstawy eksploatacji systemów sygnalizacji pożarowej w obiektach transportowych
Wybrane zagadnienia z wytrzymałości materiałów
Portret rewolucji z 6 czerwca 1991 roku w Polskiej Ochronie Przeciwpożarowej, w nowej rzeczywistości polityczno-gospodarczej. Jej źródła, przebieg i skutki : Polska ochrona przeciwpożarowa w epoce głębokich zmian strukturalnych. Pożarniczy bilans zysków i strat Tom 3
Racjonalizacja zarządzania jednolitymi formacjami umundurowanymi odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo wewnętrzne. T. 9
Безпека людей на водах в Євросоюзі, Республіці Польща та Україні : монографія