New items
Nowoczesne narzędzia kontroli zarządzania w czasach globalnego ryzyka
Racja stanu Polski w Unii Europejskiej
Zarządzanie kryzysowe : wymiar narodowy i międzynarodowy
Konflikty technologiczne : nowa architektura zagrożeń w epoce wielkich wyzwań
Planowanie cywilne : budowanie planów zarządzania kryzysowego i planów ratowniczych