Nowości
Prawo i procedury lotnicze z uwzględnieniem systemów bezzałogowych
Dominacja strategiczna : w środowisku bezpieczeństwa międzynarodowego
Poradnik projektanta elektryka : podstawy zasilania budynków mieszkalnych, użyteczności publicznej i innych obiektów nieprzemysłowych w energię elektryczną T. 1
Meteorologia dla transportu i bezzałogowych systemów
Modelowanie konstrukcji budowlanych