New items
Racjonalizacja zarządzania jednolitymi formacjami umundurowanymi odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo wewnętrzne. T. 7
Zarządzanie zasobami publicznymi : elementy kontroli zarządczej
Przystosowanie obiektów, pomieszczeń oraz stanowisk pracy dla osób niepełnosprawnych o specyficznych potrzebach : dobre praktyki
Psychologia kryminalistyczna : diagnoza i praktyka
Bezpieczeństwo społeczności lokalnych : organizacja systemu i projektowanie działań