New items
Zagrożenia dla bezpieczeństwa informacyjnego państwa w ujęciu systemowym. Budowanie zdolności defensywnych i ofensywnych w infosferze
Fluid Mechanics, Heat Transfer, and Mass Transfer : Chemical Engineering Practice
Efekt kaskadowy współczesnym wyzwaniem zarządzania kryzysowego
Racjonalizacja zarządzania jednolitymi formacjami umundurowanymi odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo wewnętrzne. T. 9
Reagowanie na zamachy : dobre praktyki i rekomendacje