New items
Bezpieczeństwo cyfrowe : perspektywa organizacyjna
Infrastruktura krytyczna jako element bezpieczeństwa : wymiar europejski i krajowy
Metodyka przygotowania planu ochrony infrastruktury krytycznej
Ochrona danych osobowych w służbach mundurowych
Wytyczne SITP : instalacje sygnalizacji pożarowej : projektowanie : WP-02:2021