New items
Vademecum bezpieczeństwa informacyjnego. T. 1,
Racjonalizacja zarządzania jednolitymi formacjami umundurowanymi odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo wewnętrzne. T. 9
Wykrywanie kłamstw i oszukiwania : psychologia kłamania i konsekwencje dla praktyki zawodowej
Leksykon prawa nowych technologii : 100 podstawowych pojęć
Pierwsza pomoc : podręcznik dla studentów