New items
Od psychologii kryzysu do interwencji kryzysowej i środowiskowej : pamięci Marii Einhorn-Susułowskiej
Ocena ryzyka zawodowego : zawiera aktualizację o koronawirusa
Bezpieczeństwo wewnętrzne : podręcznik akademicki
Dominacja strategiczna : w środowisku bezpieczeństwa międzynarodowego
Identyfikacja zagrożeń związanych z użytkowaniem paliw