New items
Rysunek techniczny budowlany z wykorzystaniem narzędzi cyfrowych
Cyberbroń- broń doskonała : wojny, akty terroryzmu i zarządzanie strachem w epoce komputerów
Bezpieczeństwo zgromadzeń i imprez masowych w Polsce : teoria i praktyka
Fluid Mechanics, Heat Transfer, and Mass Transfer : Chemical Engineering Practice
Portret rewolucji z 6 czerwca 1991 roku w Polskiej Ochronie Przeciwpożarowej, w nowej rzeczywistości polityczno-gospodarczej. Jej źródła, przebieg i skutki : Polska ochrona przeciwpożarowa w epoce głębokich zmian strukturalnych. Pożarniczy bilans zysków i strat Tom 2