New items
Zarządzanie kryzysowe : doskonalenie procedur reagowania na przykładzie Gminy Miasta Szczecin
Dominacja strategiczna : w środowisku bezpieczeństwa międzynarodowego
Teoria operacji specjalnych
Historyczne i współczesne postrzeganie policji w Polsce
Konstrukcje żelbetowe : według Eurokodu 2 i norm związanych [T.] 5