New items
Wytrzymałość materiałów 2, Przykłady obliczeń
Meteorologia dla transportu i bezzałogowych systemów
Zarządzanie kryzysowe w warunkach pandemii w Polsce
Wybrane aspekty bezpieczeństwa ruchu drogowego. Obsługa zdarzeń drogowych przez Policję / redakcja naukowa Iwona Klonowska, Paweł Lubiewski, Ewa Kuczyńska, Łukasz Foryś
Technologiczne, techniczne i strategiczne innowacje w ratownictwie