New items
Racjonalizacja zarządzania jednolitymi formacjami umundurowanymi odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo wewnętrzne. T. 9
Technologie energetyczne
Planowanie cywilne : budowanie planów zarządzania kryzysowego i planów ratowniczych
Przystosowanie obiektów, pomieszczeń oraz stanowisk pracy dla osób niepełnosprawnych o specyficznych potrzebach : dobre praktyki
Building construction : the firefighter's battlespace