New items
Wytyczne SITP WP-01:2020 : oświetlenie awaryjne : wytyczne planowania, projektowania, instalowania, odbioru, eksploatacji i konserwacji
Metodyka przygotowania planu ochrony infrastruktury krytycznej
Monitoring zagrożeń bezpieczeństwa
Prognozowanie zagrożeń terrorystycznych : aspekty metodologiczne
Od psychologii kryzysu do interwencji kryzysowej i środowiskowej : pamięci Marii Einhorn-Susułowskiej