New items
Służby ratownicze i elementy zarządzania kryzysowego w aspekcie zjawisk ekstremalnych
Zarządzanie kryzysowe wobec wyzwań i zagrożeń dla bezpieczeństwa wewnętrznego państwa
Reagowanie na zamachy : dobre praktyki i rekomendacje
Encyclopedia of Wildfires and Wildland-Urban Interface (WUI) Fires. Volume 1,
Ekologia : słownik encyklopedyczny