Nowości
Poczucie samoskuteczności jako moderator wpływu afektu na wykonanie zadań
Terror\terroryzm : studium przypadku
Położnictwo i ginekologia
ABC ciężkich urazów
Enhancing Disaster Preparedness : from Humanitarian Architecture to Community Resilience / edited by Nuno Martins (Editor), Mahmood Fayazi (Editor), Faten Kikano (Editor), Liliane Hobeica (Editor)