New items
Zarządzanie kryzysowe w warunkach pandemii w Polsce
Technologiczne, techniczne i strategiczne innowacje w ratownictwie
Prognozowanie zagrożeń terrorystycznych : aspekty metodologiczne
Bezpieczeństwo wewnętrzne : podręcznik akademicki
Doskonalenie kadr administracji samorządu powiatowego w ramach zarządzania kryzysowego na przykładzie powiatu kaliskiego