New items
COVID-19 - pandemia naszych czasów
Terroryzm : źródła, przeobrażenia, zarządzanie systemem antyterrorystycznym
Poczucie samoskuteczności jako moderator wpływu afektu na wykonanie zadań
Efekt kameleona : psychologia naśladownictwa
Nowoczesne narzędzia kontroli zarządzania w czasach globalnego ryzyka