New items
Kompendium farmakologii i farmakoterapii : farmakologia Danysza
Leksykon prawa nowych technologii : 100 podstawowych pojęć
Zarządzanie zasobami ludzkimi w nowej przestrzeni fizycznej i społecznej
Wykrywanie kłamstw i oszukiwania : psychologia kłamania i konsekwencje dla praktyki zawodowej
Terror\terroryzm : studium przypadku