New items
Programming for Chemical Engineers Using C, C++, and MATLAB
Analiza ryzyka awarii instalacji przemysłowych stwarzających zagrożenie poza terenem zakładu
Zarządzanie kryzysowe wobec wyzwań i zagrożeń dla bezpieczeństwa wewnętrznego państwa
Ochrona własności intelektualnej
Instalacje elektryczne : budowa, projektowanie i eksploatacja