Nowości
Fizjologia człowieka : podręcznik dla studentów licencjatów medycznych
Atlas anatomii człowieka : polskie mianownictwo anatomiczne
Scientific Protocols for Fire Investigation
Interna Harrisona. tom I
Kompendium farmakologii i farmakoterapii : farmakologia Danysza