Nowości
Zarządzanie ryzykiem w bezpieczeństwie informacji organizacji
Anatomia człowieka : podręcznik i atlas dla studentów licencjatów medycznych
Znowelizowane warunki techniczne jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 2021 : przepisy z komentarzem w tym ok. 200 rysunków, skorowidz rzeczowy, 4 aneksy
Scientific Protocols for Fire Investigation
Posłuszni do bólu