Nowości
Kompendium farmakologii i farmakoterapii : farmakologia Danysza
Interna Harrisona. tom I
Patologie i dysfunkcje w organizacji
Medycyna przedszpitalna w lotniczym pogotowiu ratunkowym
Psychologia pracy : podstawowe pojęcia i zagadnienia