Nowości
Vademecum bezpieczeństwa informacyjnego. T. 2,
Medycyna przedszpitalna w lotniczym pogotowiu ratunkowym
Wprowadzenie do badań czynników systemowych i suplementowych : miejsce, rola i definicja czynników systemowych i suplementowych w badaniach na rzecz bezpieczeństwa
Badania i edukacja w kształtowaniu kompetencji specjalistów bezpieczeństwa wewnętrznego
Transformacja energetyczna : wyzwania dla Polski wobec doświadczeń krajów Europy Zachodniej