New items
Fluid Mechanics, Heat Transfer, and Mass Transfer : Chemical Engineering Practice
Polityka zdrowotna a zdrowie publiczne
Systemy bezpieczeństwa : wymiar lokalny i państwowy
Metodyka oceny ryzyka zdarzeń z udziałem LNG
Pożary : przyczyny, metodyka, przykłady : (wybrane zagadnienia)