Nowości
Położnictwo i ginekologia
Kompendium farmakologii i farmakoterapii : farmakologia Danysza
Atlas anatomii człowieka : polskie mianownictwo anatomiczne
Medycyna ratunkowa : nagłe zagrożenia zdrowotne pochodzenia wewnętrznego
Leki w medycynie ratunkowej i intensywnej terapii