Nowości
Psychologia pracy : podstawowe pojęcia i zagadnienia
Znowelizowane warunki techniczne jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 2021 : przepisy z komentarzem w tym ok. 200 rysunków, skorowidz rzeczowy, 4 aneksy
Zarządzanie ryzykiem w bezpieczeństwie informacji organizacji
Położnictwo i ginekologia
Davidson - choroby wewnętrzne T. 2