Nowości
Podstawy bezpieczeństwa informacji : praktyczne wprowadzenie
Medycyna ratunkowa : nagłe zagrożenia zdrowotne pochodzenia wewnętrznego
Wybrane aspekty operacyjnego funkcjonowania systemów bezzałogowych : Badania - Technologie - Bezpieczeństwo / redakcja naukowa Mariusz Feltynowski
Biochemia : podręcznik dla studentów uczelni medycznych
Metodyka zasilania urządzeń przeciwpożarowych w energię elektryczną oraz dopuszczanie wyrobów budowlanych w ochronie przeciwpożarowej : zagadnienia wybrane