New items
Reagowanie na zamachy : dobre praktyki i rekomendacje
Terroryzm : źródła, przeobrażenia, zarządzanie systemem antyterrorystycznym
Zakresy spraw bezpieczeństwa wewnętrznego w strukturach organizacyjnych organów i urzędów nadzorowanych przez Prezesa Rady Ministrów
Portret rewolucji z 6 czerwca 1991 roku w Polskiej Ochronie Przeciwpożarowej, w nowej rzeczywistości polityczno-gospodarczej. Jej źródła, przebieg i skutki : Polska ochrona przeciwpożarowa w epoce głębokich zmian strukturalnych. Pożarniczy bilans zysków i strat Tom 2
Komercjalizacja i transfer wyników badań naukowych i prac rozwojowych z uczelni do gospodarki : komentarz - nowe regulacje