New items
Wprowadzenie do badań czynników systemowych i suplementowych : miejsce, rola i definicja czynników systemowych i suplementowych w badaniach na rzecz bezpieczeństwa
Reagowanie na zamachy : dobre praktyki i rekomendacje
Kontrola służb specjalnych w Polsce
Bezpieczeństwo w badaniach i w praktyce
Status prawny funkcjonariusza publicznego : ochrona - obowiązki - odpowiedzialność