New items
Logistyka w systemie bezpieczeństwa narodowego
Zarządzanie kryzysowe wobec wyzwań i zagrożeń dla bezpieczeństwa wewnętrznego państwa
Rysunek techniczny w inżynierii chemicznej
Racjonalizacja zarządzania jednolitymi formacjami umundurowanymi odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo wewnętrzne. T. 7
Logistyka jako narzędzie poprawy jakości i bezpieczeństwa komunikacji w mieście