New items
Bezpieczeństwo Europy w II i III dekadzie XXI wieku : zagrożenia i wyzwania
Planowanie cywilne : budowanie planów zarządzania kryzysowego i planów ratowniczych
Wiktymologia kryminalna
Badania i edukacja w kształtowaniu kompetencji specjalistów bezpieczeństwa wewnętrznego
Wybrane zagadnienia z wytrzymałości materiałów