New items
Podstawy bezpieczeństwa informacji : praktyczne wprowadzenie
Scientific Protocols for Fire Investigation
Okulistyka
Medycyna przedszpitalna w lotniczym pogotowiu ratunkowym
Poczucie samoskuteczności jako moderator wpływu afektu na wykonanie zadań