New items
Wstęp do kształtowania kultury bezpieczeństwa : pojęcie ryzyka, świadomości społecznej, integracji oraz kreowania wizerunku jako czynniki wpływające na wzmacnianie odporności wspólnot lokalnych
e-Matematyka wspomagająca ekonomię
Siły Zbrojne RP w systemie bezpieczeństwa państwa
Pożary w miastach Rzeczypospolitej w XVI-XVIII wieku i ich następstwa ekonomiczne, społeczne i kulturowe : katalog
Uprawnienia operacyjne Policji o charakterze inwigilacyjnym