Nowości
Безпека людей на водах в Євросоюзі, Республіці Польща та Україні : монографія
Organizacja bezpieczeństwa : od teorii do praktyki
Posłuszni do bólu
Terror\terroryzm : studium przypadku
Biochemia : podręcznik dla studentów uczelni medycznych