New items
Zarządzanie kryzysowe : doskonalenie procedur reagowania na przykładzie Gminy Miasta Szczecin
Prognozowanie zagrożeń terrorystycznych : aspekty metodologiczne
Wytrzymałość materiałów 2, Przykłady obliczeń
The chemistry knowledge for Firefighters
Cyberprzemoc szczególnym zagrożeniem społeczeństwa informacyjnego