New items
Smoldering fires
Portret rewolucji z 6 czerwca 1991 roku w Polskiej Ochronie Przeciwpożarowej, w nowej rzeczywistości polityczno-gospodarczej. Jej źródła, przebieg i skutki : Polska ochrona przeciwpożarowa w epoce głębokich zmian strukturalnych. Pożarniczy bilans zysków i strat Tom 3
Wykorzystanie dronów i robotów w systemach bezpieczeństwa : wybrane aspekty
Ocena ryzyka zawodowego : praktyczny informator : listy kontrolne, wzory dokumenty
System ochrony zdrowia w Polsce