New items
Wielowymiarowy charakter bezpieczeństwa międzynarodowego i ochrona przed zagrożeniami Federacji Rosyjskiej
Podstawy eksploatacji systemów sygnalizacji pożarowej w obiektach transportowych
Prognozowanie i symulacje w ekonomii i zarządzaniu
Projektowanie instalacji elektrycznych oraz dobór urządzeń w strefach zagrożonych wybuchem w pytaniach i odpowiedziach
Stany zagrożenia życia i zdrowia : schematy postępowania dla ZRM typu P