New items
System zarządzania kryzysowego w Polsce w kontekście członkostwa w Unii Europejskiej
Epistemologia : poznanie, prawda, wiedza, realizm
No cover
Samochody pożarnicze. Część 3,
Stany zagrożenia życia i zdrowia : schematy postępowania dla ZRM typu P
Zarządzanie i dowodzenie z wykorzystaniem orientacji procesowej : sektor prywatny, sektor publiczny, sektor non profit