New items
Wybrane aspekty bezpieczeństwa ruchu drogowego. Obsługa zdarzeń drogowych przez Policję / redakcja naukowa Iwona Klonowska, Paweł Lubiewski, Ewa Kuczyńska, Łukasz Foryś
Monitoring zagrożeń bezpieczeństwa
Konstrukcje żelbetowe : według Eurokodu 2 i norm związanych. [T.] 6
XX-lecie wojny z terroryzmem - bilans i konsekwencje. T. 1,
Prawo a media społecznościowe