New items
Konstrukcyjne materiały metalowe, ceramiczne i kompozytowe
Pożary : przyczyny, metodyka, przykłady : (wybrane zagadnienia)
Wybrane zagadnienia z wytrzymałości materiałów
Ochrona ludności : miejsce organizacji pozarządowych we współczesnych systemach ratowniczych
Bezpieczeństwo społeczności lokalnych : organizacja systemu i projektowanie działań