Nowości
Pożary : przyczyny, metodyka, przykłady : (wybrane zagadnienia)
Status prawny funkcjonariusza publicznego : ochrona - obowiązki - odpowiedzialność
Structural Fire Engineering
Analiza zagrożeń sektorowych dla bezpieczeństwa
Komercjalizacja i transfer wyników badań naukowych i prac rozwojowych z uczelni do gospodarki : komentarz - nowe regulacje