Nowości
Scientific Protocols for Fire Investigation
Encyclopedia of Wildfires and Wildland-Urban Interface (WUI) Fires. Volume 1,
Smoldering fires
Vademecum bezpieczeństwa informacyjnego. T. 2,
Drzewa Polski i Europy