Nowości
ABC oparzeń
Organizacja bezpieczeństwa : od teorii do praktyki
Scientific Protocols for Fire Investigation
Poczucie samoskuteczności jako moderator wpływu afektu na wykonanie zadań
Leki w medycynie ratunkowej i intensywnej terapii