Nowości
Modelowanie organizacji dynamicznej
Komunikacja w kryzysie
Bezpieczeństwo w badaniach i w praktyce
Zarządzanie kryzysowe wobec wyzwań i zagrożeń dla bezpieczeństwa wewnętrznego państwa
Wpływ Covid-19 na finanse : polska perspektywa