New items
Wykorzystanie dronów i robotów w systemach bezpieczeństwa : teoria i praktyka
Structural Fire Engineering
Zarządzanie kryzysowe wobec wyzwań i zagrożeń dla bezpieczeństwa wewnętrznego państwa
Komunikacja w kryzysie
Bezpieczeństwo społeczności lokalnych : organizacja systemu i projektowanie działań