New items
Ratownictwo medyczne : procedury od A do Z
Identyfikacja zagrożeń związanych z użytkowaniem paliw
Dominacja strategiczna : w środowisku bezpieczeństwa międzynarodowego
Infrastruktura krytyczna jako element bezpieczeństwa : wymiar europejski i krajowy
Wytrzymałość materiałów 2, Przykłady obliczeń