New items
Zagrożenia dla bezpieczeństwa informacyjnego państwa w ujęciu systemowym. Budowanie zdolności defensywnych i ofensywnych w infosferze
Słownik terminów z zakresu bezpieczeństwa
Pożary dawnej Warszawy : materiały do historii ochrony przeciwpożarowej (1261-1795)
Fire and Emergency Services Instructor
Komercjalizacja i transfer wyników badań naukowych i prac rozwojowych z uczelni do gospodarki : komentarz - nowe regulacje